W pobliżu

Podobne

Może Cię zainteresować

Ciekawe atrakcje na maila!

Newsletter

Zapisz się do newslettera, a co tydzień dostaniesz świeżą dawkę wypoczynku!

Dodaj
na listę
Znanenieznane
0.0
0

Informacje o trasie

Miejsce startu: Rybnik - dworzec PKP
Miejsce końcowe: Rybnik - dworzec PKP
Rodzaj: rowerowa
Trudność: Aktywny
Dystans: 25.6 km
Czas: 5.0 h

W skrócie...

Dzisiejsze województwo śląskie (za wyjątkiem Beskidów) porastał niegdyś ogromny, naturalny las - Puszcza Śląska. Najpierw nastąpiło rozdzielenie jej na mniejsze obszary leśne, a później zamiana jej naturalnego składu gatunkowego na szybko rosnące monokulutry drzew iglastych. Był to koszt rozwoju cywilizacyjnego, jaki poniosła nie tylko przyroda, ale również późniejsze pokolenia. Choć dzisiejsza lesistość Górnego Śląska jest wyższa od średniej krajowej, trudno znaleźć na tym terenie fragmenty lasów naturalnych, niezmienionych przez człowieka. Choć są nieliczne, tylko część z nich doczekała się objęcia statusem rezerwatu. Niektóre pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej nadal czekają na ochronę. Uroczysko „Głębokie doły” będące głównym celem na niniejszej trasie należy do tej drugiej grupy.

Uroczysko to nie jedyne cenne przyrodniczo miejsce jakie poznacie ruszając na wycieczkę do „Głębokich dołów”. Jej trasa wiedzie również przez cenne przyrodniczo stawy w Wielopolu (będące ważnym korytarzem ekologicznym) oraz Górę Grzybówkę – najwyższe wzniesienie w Rybniku o bardzo ciekawej budowie geologicznej, z którego rozciągają się piękne widoki na dolinę Rudy. Odwiedzimy także ważne miejsce kultu religijnego – Kalwarię Golejowską oraz zabytek drewnianej architektury sakralnej - Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej w Wielopolu. Trasa nie jest długa ani zbytnio wymagająca. Myślę, że spokojnie można przebyć ją ze starszymi dziećmi.

Start z dworca PKP w Rybniku (3.6km)

Z dworca PKP kierujemy się w prawo, w ulicę Kościuszki. Prowadzić nas będą znaki czarnej trasy rowerowej. Docieramy do Bazyliki, okrążamy ją i po około 30 – 40 minutach od dworca PKP docieramy do ronda na ulicy Gliwickiej w Wielopolu. Za pierwszym zjazdem z ronda znajduje się kierunkowskaz tras rowerowych. Stąd pojedziemy dalej trasą żółtą, kierując się na Kamień i Leszczyny.

Stawy w Wielopolu i dolina Potoku z Kamienia (5.8km)

Szlak żółty prowadzi nas łukiem obok pomnika ustawionego na pamiątkę Marszu Oświęcimskiego. Przekraczamy mostek i ulicę Wielkopolską i po kilkunastu minutach od ronda docieramy do niewielkiego stawu malowniczo położonego pośród lasów. Staw ten powstał w wyniku przegrodzenia niewielkiego cieku wodnego nazwanego niezbyt oryginalnie Potokiem z Kamienia.

Mimo to, że Potok z Kamienia jest dość niepozorny, jego dolina ma bardzo duże znaczenie ekologiczne. Jest ona bowiem w przeważającej części porośnięta lasami i nie poprzecinana większymi drogami, przez co stanowi ważny korytarz ekologiczny ułatwiający migrację dzikich roślin i zwierząt leśnych. Ponadto stawy stanowią miejsce życia wielu gatunków, zwłaszcza ptaków, a także stwarzają warunki do wykształcenia się cennych zbiorowisk leśnych, jak np. podmokłe olsy występujące powyżej stawów w dolinie Potoku z Kamienia.

Żółta trasa rowerowa wiedzie nas przez sosnowy bór w górę wzdłuż lewego brzegu stawu a potem potoku, delikatnie się wznosząc. Po około 2 kilometrach od stawu docieramy do przejazdu kolejowego i wjeżdżamy na szerszą, wysypaną żwirem drogę, a po 2 kolejnych kilometrach do skrzyżowania tras rowerowych. Trasa żółta, którą poruszaliśmy się do tej pory zmierza w kierunku Kamienia, my skręcamy w lewo - w trasę niebieską, za strzałkami w kierunku Ochojca i Stodół, która zaprowadzi nas do uroczyska „Głębokie doły”.

Na skrzyżowaniu szlaków postawiony został krzyż – tabliczka umieszczona pod nim informuje nas, że krzyż upamiętnia miejsce tragicznych wydarzeń sprzed lat – zamordowania podróżujących przez Kamień handlarzy najprawdopodobniej w celu dokonania rabunku. Niestety nie wiadomo, czy sprawców ujęto.

Po przejechaniu niecałego kilometra docieramy do kolejnego skrzyżowania tras rowerowych, tym razem ze szlakiem czarnym. Kontynuujemy wycieczkę trasą koloru niebieskiego.

Do uroczyska "Głębokie doły" (7.0km)

Przed nami droga przez jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Rybniku - projektowany od lat rezerwat - „Głębokie doły”, w którym utworzono również ścieżkę przyrodniczo - edukacyjną.
Początkowo droga wznosi się , następnie zaczyna opadać. Uroczysko „Głębokie doły”, oprócz wielu cennych siedlisk ma też dużą wartość krajobrazową – poprzecinana dolinami potoków, pagórkowata okolica ma niemal górski charakter.

Pomimo, że już w 1993 roku przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, że zachowana w uroczysku „Głębokie doły” przyroda zdecydowanie zasługuje na ochronę, ten cenny obszar nadal nie może doczekać się otrzymania statusu rezerwatu.

Teren uroczyska to około 100 ha pomiędzy miejscowościami Ochojec i Książenice. Stwierdzono występowanie tutaj 13 różnych zbiorowisk, z czego 8 zbiorowisk leśnych, co jest dużym ewenementem na tle dosyć monotonnych lasów Nadleśnictwa Rybnik, z nadal dominującą w składzie gatunkowym sosną zwyczajną.

Jednym z najbardziej cennych zbiorowisk są buczyny, będące pozostałością naturalnej, prastarej Puszczy Śląskiej. Ciekawostką przyrodniczą jest występująca tu buczyna sudecka, posiadająca w „Głębokich dołach” jedyne stanowisko na Wyżynie Śląskiej. Oprócz naturalnych lasów na terenie projektowanego rezerwatu rośnie ponad 100-letni drzewostan daglezjowy, który jednak nie rozproszył się i nie opanował sąsiednich zbiorowisk. Drzewostan daglezjowy to pozostałość po doświadczeniach nad wprowadzeniem pochodzącej z Ameryki Północnej daglezji do polskiego leśnictwa. Zagrożeniem, dla wciąż czekającego na ochronę uroczyska jest nadmierny, niekontrolowany ruch turystyczny, a także gospodarka leśna nie uwzględniająca unikalności tego obszaru. Do skrajnych przykładów zaliczyć trzeba wycięcie zrębem zupełnym 170-letniego drzewostanu bukowego, najstarszego w Nadleśnictwie Rybnik.

Trasa ostro zakręca w lewo w momencie, kiedy docieramy do ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej i dalej wiedzie prosto przez las; po drodze mijamy dostojne buczyny, drogę przecina też kilka cieków wodnych, które w swoim dalszym biegu tworzą głębokie doliny o stromych stokach. Właśnie od tych wąwozów pochodzi nazwa uroczyska.

Po około 2 kilometrach od ścieżki edukacyjnej szlak wyprowadza nas na otwartą przestrzeń – długi pas wyciętego lasu, którym przebiega linia wysokiego napięcia z pobliskiej Elektrowni Rybnik. Trasa niebieska skręca tuż za lasem w kierunku Ochojca. My jednak pojedziemy dalej prosto, trasą koloru czarnego. Wiedzie ona przez pas nad którym biegną linie wysokiego napięcia i na jego drugim brzegu wjeżdża do lasu. Jedziemy trasą około 1,5 km przez las, a następnie wyjeżdżamy na łąki i między zabudowania dzielnicy Golejów. Uważajmy, aby się nie zgubić. Po wyjechaniu z lasu zobaczymy dwa budynki fermy kur. Szlak prowadzi wzdłuż ich krótszego brzegu, w kierunku centrum wsi.

Kalwaria Golejowska i Kem Golejowski (5.0km)

Wjeżdżamy do centrum Golejowa poruszając się cały czas trasą rowerową koloru czarnego. Przed nami droga na Górę Grzybówkę, będącą najwyższym wzniesieniem Rybnika (290 m n.p.m.), na stokach której ustawiono kapliczki Drogi Krzyżowej.

Z powstaniem Golejowa wiąże się ciekawa legenda. Podczas polowania jeden z książąt śląskich znalazł w tej okolicy porzucone w koszyku dziecko. Ponieważ malec był nagi, od słowa golej (czyli golas) wzięła swoją nazwę powstająca tutaj osada. Oczywiście kiedy znaleziony chłopiec dorósł został pasowany na rycerza i otrzymał we władanie ziemię, na której go znaleziono.

W centrum Golejowa skręcamy za znakami czarnej trasy rowerowej w prawo, w ulicę Podgórną i zaczynamy podjazd na Górę Grzybówkę. Już po chwili dostrzeżemy na zboczu pierwsze białe kapliczki. To stacje drogi krzyżowej Kalwarii Golejowskiej, utworzonej przez miejscową społeczność już w 1931 roku. Nabożeństwa drogi krzyżowej odbywają się tutaj w każdy trzeci piątek miesiąca, a szczególnie dużo pątników przybywa do Kalwarii w Wielki Piątek. Z drugiej strony Góry Grzybówki znajduje się nieczynne wyrobisko żwiru, w którym zorganizowano miejsce wypoczynku i zabaw. Rozciąga się stąd szeroka panorama na dolinę Rudy i doskonały widok na Elektrownię Rybnik.

Wzniesienie Góry Grzybówki to obszar cennego przyrodniczo Kemu Golejowskiego. Kem to forma rzeźby terenu ukształtowana w wyniku procesów zachodzących w lodowcach, najczęściej jest to pagórek o formie stożka. Na terenie żwirowni, która znajduje się za Kalwarią można na jednej ze ścian dostrzec układ tworzących go osadów polodowcowych. Obszar Kemu Golejowskiego również przewidziany jest do objęcia ochroną jako stanowisko dokumentacyjne.

Zjeżdżamy z Góry Grzybówki do centrum Golejowa i na głównej drodze skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez rondo i zaczynamy podjazd na kolejne wzniesienie. Przed wjechaniem do lasu warto zatrzymać się jeszcze na chwilę, aby spojrzeć na szeroką panoramę doliny Rudy.

Po krótkim odcinku przez piaszczystą drogę docieramy do skrzyżowania tras rowerowych. Jest to skrzyżowane, przez które przejechaliśmy wcześniej jadąc do uroczyska „Głębokie doły”. Do Wielopola wrócimy jadąc dalej czarną trasą rowerową. Po niecałym 1,5 kilometra drogi wśród lasów przejeżdżamy przez tory i po kilku chwilach wyjeżdżamy na otwarty teren z zabudowaniami Strąkowa należącego do dzielnicy Wielopole. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w ulicę Strąkowską.

Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej w Wielopolu i powrót do centrum Rybnika

Około 500 metrów za skrzyżowaniem na wzniesieniu po prawej stronie zobaczymy niewielki, drewniany kościół. To zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej w Wielopolu, którego powstanie datuje się na 1534 rok. Jest to najstarszy na Ziemi Rybnickiej zabytek budownictwa drewnianego, warte zobaczenia są również zachowane polichromie z XVI wieku, m in. z orłami piastowskimi w tarczach gotyckich.

Czarna trasa rowerowa biegnie dalej prosto i po kilku minutach skręca w lewo, w las. Jedziemy teraz w dół wąską ścieżką przez las i po chwili docieramy do stawu w Wielopolu, który odwiedziliśmy już wcześniej. Do centrum Rybnika wracamy tą samą drogą, którą przybyliśmy tutaj na początku naszej wycieczki.

 

Dodaj swoją opinie

Wyślij opinię

Nie jesteś zalogowany

Aby móc komentować musisz się zalogować w serwisie ZnaneNieznane

Zaloguj się...
Oceń:
Aby oceniać musisz być zalogowany. Zaloguj się
Twoja ocena