Co znajdziesz na ZnaneNieznane?

Regulamin sprzedaży usług turystycznych

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH
NA PORTALU ZnaneNieznane.pl
(załącznik do Regulaminu serwisu)

 

1.       Usługi turystyczne na Portalu ZnaneNieznane.pl są sprzedawane w postaci ofert turystycznych, proponowanych przez Touroperatorów.

 

2.       Administrator nie świadczy jakichkolwiek usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.04.223.2268 j.t. z późn. zm.).

 

3.       Administrator nie jest oferentem ani nie jest stroną umów dotyczących jakikolwiek ofert turystycznych sprzedawanych przez Touroperatorów.

 

4.       Administrator udostępnia Touroperatorom jedynie platformę techniczną w postaci Portalu ZnaneNieznane.pl w celu prezentowania i sprzedaży przez tych Touroperatorów ofert turystycznych.

 

5.       Użytkownik w celu zakupu oferty turystycznej zawiera z Touroperatorem drogą elektroniczną odrębną umowę dotyczącą sprzedawanych przez danego Touroperatora usług turystycznych (w szczególności w postaci imprez turystycznych oferowanych na Portalu w ramach Pakietów).

 

6.       W tym celu, wybierając daną ofertę przedstawianą przez Touroperatora, Użytkownik przekierowywany jest na odpowiednią stronę, gdzie przedstawiona mu jest umowa dotycząca danej Oferty i formularz zamówienia.

 

7.       Zakup danej Oferty turystycznej od Touroperatora następuje z chwilą złożenia zamówienia, a w szczególności wypełnienia odpowiedniego formularza i podania niezbędnych danych, akceptacji przedstawionej w formie elektronicznej umowy na daną Ofertę i dokonania drogą elektroniczną płatności za pomocą operatora płatności.

 

8.       Operatorem płatności (agentem rozliczeniowym) jest PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.

 

9.       Za prawidłową obsługę płatności odpowiada operator płatności.

 

10.   Za prezentowaną i/lub sprzedaną Ofertę, jej realizację i jakość odpowiada Touroperator.

 

11.   Administrator ogranicza się do administrowania Portalem i obsługi technicznej prezentacji i sprzedaży ofert.

 

12.   Podmiotem do którego należy składać reklamacje dotyczące ofert jest Touroperator. W tym celu Administrator udostępnia odpowiedni link lub formularz (ewentualnie e-mail) za pomocą którego można składać reklamacje skierowane do Touroperatora.

 

13.   Podmiotem do którego należy składać reklamacje dotyczące realizacji płatności jest Operator płatności. Administrator udostępnia odpowiedni link lub formularz (ewentualnie e-mail) za pomocą którego można składać reklamacje skierowane do Operatora płatności.