Podobne

W pobliżu

Może Cię zainteresować

na listę
0.0
0

Zapraszamy wszystkich 4 sierpnia 2012 roku do Kletna!

Organizatorami VII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Poszukiwaniu Minerałów są: 

Towarzystwo Ochrony i Promocji Walorów Bio-Geologicznych Regionu Masywu Śnieżnika, Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie, 

Muzeum Ziemi Geologiczne w Kletnie i Gmina Stronie Śląskie.

Regulamin

Dzieci i młodzież do lat 15-tu biorą udział w zawodach na takich samych zasadach jak dorośli ale czas trwania zawodów wynosi 45 min
CELE
Cele naukowe:
• rozpowszechnianie wiedzy na temat mineraologii;
• poznawanie w sposób empiryczny trudne zagadnienia z dziedziny geologii;
• zebranie próbek minerałów – oznaczenie, nazwanie ich;
• wykonanie dokumentacji fotograficznej w/w minerałów.
Cele sportowe:
• kilkugodzinna penetracja wyznaczonego terenu w Dolinie Kleśnicy;
• wydobycie najpiękniejszego okazu minerału;
• zdobycie tytułu Mistrza Polski w Poszukiwaniu Minerałów.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorami VII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Poszukiwaniu Minerałów są: Towarzystwo Ochrony i Promocji Walorów Bio-Geologicznych Regionu Masywu Śnieżnika,Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie,Muzeum Ziemi Geologiczne w Kletnie,Gmina Stronie Śląskie,
1.2. Honorowy mecenat nad VII Mistrzostwami Polski w Poszukiwaniu Minerałów objęli:
Burmistrz Stronia Śląskiego,
1.3. Patronat naukowy nad VII Mistrzostwami Polski w Poszukiwaniu Minerałów objęli:
prof. dr hab. Janusz Janeczek przewodniczący Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN,
1.4. Patronat medialny objęli:
www.radiosudety.pl
www.nastrojenatury.pl
1.5. Sponsorami imprezy są:
KGHM Miedź Polska S.A.
Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania,
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika,
Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie,
Muzeum Ziemi - Geologiczne w Kletnie,
Sklep internetowy IdealnyWymiar.pl,
Villa PANORAMA
Agroturystyka „Nad Stawami”
Agroturystyka w Dolinie Kleśnicy,
Nadleśnictwo Lądek Zdrój

2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
2.1. LOKALIZACJA

• Region: Dolny Śląsk
Kraina: Sudety Wschodnie, Ziemia Kłodzka
Powiat: Kłodzko
Gmina: Stronie Śląskie
Wieś: Kletno /Dolina rzeki Kleśnicy wcięta między dwa rozłogi Masywu Śnieżnika/
Miejsce:
Teren wsi był dawniej miejscem bardzo różnorodnych eksploracji górniczych, a obecnie jest celem licznych wypraw poszukiwaczy minerałów. Zawdzięczamy to urozmaiconej budowie jednostki geologicznej nazywanej Metamorfikiem Śnieżnika. Jest ona bardzo starą formacją, datowaną na 570 mln lat i zaliczaną do przełomu proterozoiku i paleozoiku. Wydobywano tu od średniowiecza rudy żelaza, srebra, fluoryt a nawet rudy uranu i złoto.
Dolina jest wycięta w kruchych skałach, tzw. łupkach, gnejsach i paragnejsach, w których występują erlany i soczewy marmurów. W miejscach styku odmiennych rodzajów skał występują rudy żelaza (magnetyt, limonit, syderyt i sferosyderyt) oraz srebra (galena) a nawet miedzi. W skałach we wnętrzu Żmijowca prowadzono głęboką penetrację w celu pozyskania fluorytu oraz występującej w jego sąsiedztwie blendy smolistej, czyli rudy uranu. W sumie na stosunkowo niewielkim obszarze doliczono się tu prawie 50 pierwiastków tworzących blisko 60 minerałów.

2.2. TERMIN
• VII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów odbędą się :
4 sierpnia 2012 roku (sobota)

2.3. SKŁAD JURY
• W skład Jury wchodzą 3 osoby, które spośród siebie wyznaczą sędziego głównego zawodów:
- dr Eligiusz Szełęg - Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski,
- mgr inż. Sławomir Studniarek - Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,
- Grzegorz Lipień - Przedstawiciel KGHM Polska Miedź S.A.

2.4. KOMPETENCJE JURY
• Jury podejmuje decyzje w sprawach związanych z zasadami konkursu. W szczególności dotyczy to interpretowania regulaminu, ustalania postępowania w przypadkach, które nie zostały w regulaminie przewidziane.

2.5. SKŁAD DRUŻYN
• W skład drużyny może wchodzić od 1 do 3 zawodników. 
• W każdej drużynie musi być wyznaczony kapitan. Pełni on rolę reprezentacyjną i prowadzi rozmowy z Jury.
• Organizatorzy mogą wydać zgodę na eksponowanie znaków sponsorskich pojedynczym zawodnikom, drużynom lub klubom.

2.6. REJESTRACJA DRUŻYN

 Prosimy zgłaszać drużyny za pośrednictwem e-maila:
2.7. Technika pozyskiwania minerałów dowolna, obowiązują jednak podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa.
2.8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników.
2.9. Znalezione minerały należy na miejscu zawodów przekazać członkom jury, w celu ich oznakowania a następnie punktacji.

2.10. DYSKWALIFIKACJA

 Drużyna może zostać zdyskwalifikowana w przypadku, gdy: 
• nie stawi się na zawody; 
• włączy do konkursu przywieziony ze sobą eksponat;
• nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa; 
• O dyskwalifikacji drużyny decyduje Jury.

2.11. KRYTERIUM OCENY ZNALEZIONYCH MINERAŁÓW JEST SPECJALNA PUNKTACJA

Minerały zebrane przez uczestników Zawodów będą oceniane według poniższych kryteriów:
1. Rzadkość występowania okazów na terenie Doliny Kleśnicy (1 - 10 pkt).
2. Wielkość minerału (1 - 10 pkt).
3. Walory wizualno - kolorystyczne (1 - 10 pkt).
4. Ocena sędziowska (1 - 10 pkt).

Każda z drużyn może uzyskać maksymalnie 40 pkt. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn tej samej ilości punktów zostanie zarządzona dogrywka, która będzie polegać na ocenie kolejnych minerałów.
Ocenie podlega jeden okaz, wybrany przez zawodników!
Ocenie podlega wielkość minerału, a nie skały, w której minerał występuje!

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody za pierwsze trzy miejsca.
3.2. Organizatorzy zapewniają wspaniałą zabawę i sportowe współzawodnictwo.

4. NAGRODY
Organizatorzy przewidują nagrody za :
Dorośli - amatorzy: I, II, III miejsce
Dorośli - profesjonaliści: I miejsce
Dzieci i młodzież do lat 15-tu : I, II, III miejsce

ORGANIZATORZY NIE ODPROWADZAJĄ PODATKU OD WRĘCZONYCH NAGRÓD !!!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 
VII MISTRZOSTWACH POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW

Szczegółowe informacje na stronach:
www.mistrzostwa.kletno.pl

 Dodaj swoją opinie

Wyślij opinię

Nie jesteś zalogowany

Aby móc komentować musisz się zalogować w serwisie ZnaneNieznane

Zaloguj się...
Oceń:
Aby oceniać musisz być zalogowany. Zaloguj się
Twoja ocena